Kamis, 04 Juli 2013

Thiên Chúa là Một

Thiên Chúa là Một - Cô tìm thấy bạn trong tình trạng bối rối trong khi thực tế là Thiên Chúa ở đó. Và anh ta không ghét bạn. Ông gọi bạn từ bỏ một mình Thiên Chúa

Bạn là một người Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Khổng giáo hay các tôn giáo khác. Hãy nhớ rằng, bạn tin rằng đã được chỉ dụ ngôn và so sánh được thực hiện bởi con người trong khi thực tế Thiên Chúa không bao giờ liên minh với con người.

Trở lại chỉ để thần, để lại những người luôn luôn gọi bạn gọi nó.

Đọc nó là chính mình, nếu bạn không hiểu.

Thiên Chúa là thật, sau đó làm theo những lời dạy của Abraham thẳng, và ông không phải là trong số những người thờ thần tượng. Đọc Kinh Qur'an 3:95

... Bạn đã tìm thấy ...

Bất cứ tôn giáo của bạn, đó là một tốt

Tôi đã được mời trở lại một mình Thiên Chúa

Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa, Thiên Chúa thật, tôi yêu cầu bạn tin vào thần

Adm Kepsek SMP
Adm kepsek sma
adm kepsek smak
adm kepsek madrasah
Adm kepala madrasah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar