Kamis, 04 Juli 2013

Phracêā thrng pĕn h̄nụ̀ng

Phracêā thrng pĕn h̄nụ̀ng - ṭhex phb ẁā khuṇ xyū̀ nı s̄p̣hāph s̄ạbs̄n nı meụ̄̀x khwām cring k̄hxng phracêā ca mī Læa k̄heā mị̀ dị̂ kelīyd khuṇ K̄heā reīyk ẁā khuṇ t̂xng yxm cảnn t̀x phracêā thèānận

Khuṇ pĕn p̄hū̂ thī̀ nạbt̄hụ̄x ṣ̄ās̄nā khris̄t̒ , mus̄lim, yiw, ḥindū, phuthṭh, k̄hng cụ̄̂x h̄rụ̄x ṣ̄ās̄nā xụ̄̀n « Pord cả wị̂ ẁā thī̀ khuṇ cheụ̄̀x ẁā pheìng dị̂ rạb kār yeāa yêy t̄hākt̄hāng læa kār perīybtheīyb thī̀ t̄hūk s̄r̂āng k̄hụ̂n doy mnus̄ʹy̒ nı meụ̄̀x khwām cring k̄hxng phracêā k̆ mị̀ khey mī lạks̄ʹṇa khl̂āy kạn kạb mnus̄ʹy̒

Klạb mā pheīyng pheụ̄̀x phracêā pl̀xy h̄ı̂ brrdā p̄hū̂ thī̀ mạk ca thor h̄ā khuṇ reīyk mạn ẁā

Kār x̀ān mạn pĕn tạw xeng t̄ĥā khuṇ mị̀ k̄hêācı

Phracêā pĕn cring læ̂w pt̩ibạti tām khả s̄xn k̄hxng xạb rā ḥạm ca trng læa k̄heā k̆ mị̀ dị̂ xyū̀ nı h̄mū̀ p̄hū̂ thī̀ nạbt̄hụ̄x rūp kheārph Kār x̀ān ku rxān 3:95

... Khuṇ dị̂ phb...

S̄ìng thī̀ ṣ̄ās̄nā k̄hxng khuṇ k̆ pĕn s̄ìng thī̀ dī

P̄hm dị̂ rạb cheiỵ h̄ı̂ klạb pị thī̀ phracêā thèānận

P̄hm cheụ̄̀x nı phracêā phracêā cring p̄hm k̄hx h̄ı̂ khuṇ cheụ̄̀x nı phracêā

Adm Kepsek SMP
Adm kepsek sma
adm kepsek smak
adm kepsek madrasah
Adm kepala madrasah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar